Đặng Quốc Vinh- VIẾT CHO EM TỪ MOSKVA

Moskva giờ đã sắp vào thu

Cây đang chuyển màu vàng rực rỡ

Anh đã bay hàng ngàn cây số

Đất nước Nga tươi đẹp vô cùng

Cung điện Mùa thu, Cung điện Mùa đông

Saint Petersburg đẹp như huyền thoại

Anh đã gặp những người con gái

Của nước Nga đang độ trăng tròn

Đêm trắng mơ màng không thể trắng hơn

Quảng trường Đỏ bây giờ vẫn đỏ

Sông Volga giấu bao điều trong đó

Những biến cố thăng trầm lịch sử mãi còn in

Anh đã qua điện Cremlin

Đã đặt chân bên bờ Ban tích

Thăm cột mốc Á- Âu, tận Xveclop

Gặp những người con nước Việt thân yêu

Và em ơi, xúc động biết bao nhiêu

Khi anh gặp nhà thơ Nga vĩ đại

Puskin còn đây mãi mãi

Cùng tình yêu muôn thủa trên đời

Trong vườn cây, bên tượng đài Người

Bao đôi lứa dâng những cành hoa thắm

Anh lại nghĩ về em nơi cách xa ngàn dặm

Bao đêm rồi thương nhớ gửi về nhau

Nga- thu vàng, anh tím cả trời Âu

30/8/2014

Bình luận